Supr právničky

12. listopad 2007 | 15.46 |
› 

Prima porce na pobavení. Citáty chytrých právniček Jejich autorky nejsou nijak zaostalé, naopak jsou to vzdělané ženy. Tyto otázky a odpovědi totiž skutečně padaly vesměs v soudní síni z úst soudkyň a obhájkyň.

1. "Je to pravda, pane doktore, že pokud někdo zemře ve spánku, neví o tom až do rána?"

2. "Váš nejmladší syn, ten dvacetiletý, kolik je mu let?"

3. "Byl jste přítomen, když byl pořízen váš snímek?"

4. "Byl jste sám, či o samotě?"

5. "Byl jste to vy, nebo váš mladší bratr, kdo byl zabit ve válce?"

6. "Zabil vás?"

7. "Jak daleko od sebe byla vozidla v okamžiku nárazu?"

8. "Chápu to tak, že jste tam zůstal až do svého odchodu?"

9. "Kolikrát jste spáchal sebevraždu?"

10. Otázka: "Takže datum početí vašeho dítěte bylo pátého srpna?"

Odpověď: "Ano."

Otázka: "A co jste v tu dobu dělala?"

11. Otázka: "Takže ona měla tři děti?"

Odpověď: "Ano"

Otázka: "Kolik mezi nimi bylo chlapců?"

Odpověď: "Žádný."

Otázka: "Byla mezi nimi nějaká děvčata?"

12. Otázka: "Takže ty schody vedly dolu do sklepa?"

Odpověď: "Ano"

Otázka: "A ty schody vedly také nahoru?"

13. Otázka: "Vy jste podnikl poměrně dalekou svatební cestu, že?"

Odpověď: "Ano, jel jsem do Ameriky, paní soudkyně."

Otázka: "A vzal jste s sebou svou novou ženu?"

14. Otázka: "Jak bylo ukončeno vaše první manželství?"

Odpověď: "Smrtí."

Otázka: "A čí smrtí došlo k ukončení manželství?"

15. Otázka: "Můžete tu osobu popsat?"

Odpověď: "Byl střední výšky a měl plnovous."

Otázka: "A šlo o muže či ženu?"

16. Otázka: "Doktore, kolik pitev jste vykonal na mrtvých?"

Odpověď: "Všechny mnou vykonané pitvy byly vykonány na mrtvých."

17. Otázka: "Jste kvalifikován k podávání vzorku moči?"

Odpověď: "Odmalička."

18. Otázka: "Doktore, než jste započal pitvu, zkontroloval jste tep?"

Odpověď: "Ne"

Otázka: "zkontroloval jste krevní tlak?"

Odpověď: "Ne"

Otázka: "zkusil jste nalézt známku dechu?"

Odpověď: "Ne"

Otázka: "Takže, je možné, že při započetí pitvy byla pacientka stále naživu?"

Odpověď: "Ne"

Otázka: "Jak si můžete být tak jist?"

Odpověď: "Protože její mozek ležel ve sklenici na mém stole."

Otázka: "Nicméně, je i přesto možné, že byla stále naživu?"

Odpověď: "Je možné, že byla stále na živu a vydělávala si jako právnička."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře