Nedostatek farářů

2. únor 2008 | 16.45 |
› 

Dnes na ČT24 uvedli krom jiného, také pořad o kněžích z ciziny. V republice je asi 10% farářů z Polska, Slovenska, Rakouska atd. Nejvíce na severní Moravě, kde působí 23% cizinců, což je zhruba každý čtvrtý, který je placen z našich daní.

Vymlouvat se na totalitu je už obehraná písnička a i za ni tu byla bohoslovecká fakulta. Nevím, jak dlouho se studuje na kněze, ale za tu dobu, co je po "sametové" revoluci, už mohlo být vysvěceno dost kněží, kdyby o tenhle obor měli mladí muži zájem.Ale on není!A import katolických farářů mi připomíná násilnou rekatolizaci po porážce na Bílé hoře, kdy do Čech bylo posláno plno katolických kněží akatolická církev dostala tučné konsfiskáty. Odtud tedypochází značná část majetku, který máme nyní platit.
Totalita nebyla první nepřítel církve, ale už za vlády osvíceného panovníka Josefa II byly uzavírány a rušeny některé kostely, kláštery a řády. Císař správně pochopil, že církev si osvojuje moc a rozhodování ve státě více než je zdrávo a než ji náleží. Také její ohromné bohatství bylo v rozporu s proklamovanou chudobou.

Čtiřicet let totalita a šedesát let placení... jen by mě zajímalo, jestli si církev od sumy, kterou požaduje, odpočítala platy všech kněží za všechny ty roky a milióny, které stát vynaložil na opravy kostelů a klášterů. Vím, že státní peníze nepokryly všechny potřeby, ale přesto to během let udělalo ohromnou sumu a nelze popřít, že celá řada církevních staveb byla opravena.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.05 (20x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře