Optimální řešení

27. únor 2008 | 22.12 |
› 

Naše milá vláda, pečující o blaho občanů, říka: Žádné důchody a nářky nad malou penzí. Vyřešíme to s Vámi hned a navždycky.

Věc: služba lidstvu

Na základě zhodnocení výsledků minulého sčítání lidu ve Vašem bydlišti bylo konstatováno, že jste dosáhl/a patřičného věku zhýralosti a velké ohyzdnosti tak, že narušujete zdárný průběh akce za Prahu krásnější. Protože o Vás lidstvo nestojí a společnost od Vás již nic neočekává, vyzýváme Vás, abyste se dostavil/a do týdne na základě obdržení tohoto výměru do Krematoria Strašnice a přihlásil/a se u pece č. 3. za účelem zpopelnění Vaší trapné postavy, poněvadž svým zjevem popuzujete ostatní spoluobčany. Jste povinen/povinna s sebou přinést:

* tento výměr
* občanskou legitimaci
* oddací list
* vysvědčení o bezinfekčnosti
* kolečko palivového dříví
* kbelík uhlí (černé, nikoliv mour)
* 1 litr petroleje nebo topné nafty

Výdaje za úřední výkon činí 500 Kč. V případě, že byste propadl/a roštem, započítáme příplatek 200 Kč za vyhrabání popela. V případě že souhlasíte, aby se Vašeho popela použilo při hnojení (jestliže bude nezávadný), poskytujeme slevu 25,- kč za 1kg popela. Pokud bude možno využít Vašeho popela k čištění předmětů, poskytujeme slevu 10,- kč za 1kg popela. Dále Vám s okamžitou platností zakazujeme požívání alkoholických nápojů s vyjímkou osmistupňového piva, aby při spalování nedošlo k výbuchu. Trpíte-li vodnatostí mozku jste povinen (povina) na tuto okolnost upozornit obsluhující personál pece, aby nedošlo k uhašení ohně.
Dobře si umyjte nohy, abyste nenarušil/a vážnost celého obřadu. Zlaté zuby Vám vyrazíme předem a zdarma. Jste-li drobnější postavy, může Vás vrátný vykouřit v dýmce se slevou 50 Kč, při zachování veškeré piety.
Při vstupu do krematoria se chovejte slušně, nehlučte, zařaďte se do fronty, neplivejte na zem a nepředbíhejte - na každého se dostane!!!
Tento výměr neprodleně předložte osobnímu oddělení Vašeho zaměstnavatele a v příslušné matrice za účelem vyjmutí z evidence.

S pozdravem Žehu zdar!
Krematorium Urnový háj Praha

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (36x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře